Ξενάγηση στην Κλασική Αθήνα (5ος αιώνας π.Χ.) – 3D αναπαράσταση

by Mykonos Locals

3D αναπαράσταση της Κλασικής Αθήνας στον ύστερο 5ο αιώνα π.Χ. Η πόλη παρουσιάζεται όπως θα ήταν τα χρόνια αμέσως πριν την ήττα της στον Πελοποννησιακό Πόλεμο (404 π.Χ.).